Blog

不同版本的他和她

幸福其实很简单,看你如何去解读。我们的幸福在彼此凝视的眼眸中,在相聚离别的思念中,在倚窗观澜的月光下,在闻香吟咏的诗词里,在默默无语的牵挂中,在滚滚红尘的牵手处,在你我相拥的日子里……

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

点击查看原图

 

 

评论已关闭。